DataLab PANTHEON

DataLab PANTHEON je celovita in uporabniku prijazna ERP rešitev, zasnovana za poenostavitev poslovnih procesov na področjih financ, prodaje, oskrbovalne verige in drugih, kar povečuje učinkovitost in zagotavlja vpoglede v realnem času za informirano odločanje. Deluje kot digitalna hrbtenica podjetij, saj omogoča nemoteno integracijo in prilagodljivost za izpolnjevanje razvijajočih se potreb sodobnih poslovnih okolij.

DataLab PANTHEON je celovita, vsestranska in uporabniku prijazna poslovna programska oprema, zasnovana za racionalizacijo in optimizacijo različnih poslovnih procesov. Gre za robustno rešitev, ki pokriva širok spekter poslovnih potreb, vključno s financami, človeškimi viri, prodajo, upravljanjem zalog, proizvodnjo in drugim. Z naprednimi funkcijami in integracijskimi zmožnostmi DataLab PANTHEON povečuje učinkovitost, izboljšuje odločanje in podpira rast podjetij v različnih panogah. Ne glede na to, ali gre za majhna podjetja ali velike korporacije, ponuja prilagodljive rešitve, ki se prilagajajo edinstvenim zahtevam vsakega podjetja, in zagotavlja nemoteno izkušnjo pri upravljanju vsakodnevnih operacij, strateškem načrtovanju in odnosih s strankami. Z DataLab PANTHEON-om podjetja pridobijo zanesljivo orodje za navigacijo po zapletenostih sodobne poslovne krajine, kar zagotavlja trajen uspeh in konkurenčnost na trgu.

Maloprodaja in veleprodaja

 1. DataLab PANTHEON nudi specializirane rešitve za maloprodajna in veleprodajna podjetja, s čimer poenostavlja operacije in povečuje učinkovitost v različnih procesih.
 2. V maloprodaji sistem podpira operacije na prodajnih mestih (POS), kar omogoča hitre in natančne prodajne transakcije ter zagotavlja podatke v realnem času za analizo zalog in prodaje.
 3. Modul za veleprodajo je zasnovan za obvladovanje transakcij z velikimi količinami in kompleksnimi cenovnimi strukturami, kar zagotavlja nemoteno delovanje v okoljih z velikim povpraševanjem.
 4. Tako maloprodajni kot veleprodajni moduli ponujajo robustno upravljanje zalog, vključno z avtomatskimi posodobitvami ravni zalog, sledenjem naročil in opozorili za dopolnitev zalog.
 5. DataLab PANTHEON omogoča upravljanje odnosov s strankami (CRM) v obeh sektorjih, kar omogoča podrobne profile strank, sledenje zgodovini nakupov in ciljno usmerjeno trženje.
 6. Sistem vključuje napredne funkcije poročanja, ki zagotavljajo ključne vpoglede v trende prodaje, vedenje kupcev in poslovno uspešnost tako za maloprodajne kot veleprodajne operacije.
 7. Orodja za upravljanje cen in popustov v DataLab PANTHEON omogočajo fleksibilne cenovne strategije, ki so ključnega pomena za ohranjanje konkurenčnosti na maloprodajnih in veleprodajnih trgih.
 8. Integracija z spletnimi prodajnimi kanali in e-trgovinskimi platformami v maloprodajnem modulu podjetjem pomaga širiti svoj doseg in se prilagoditi digitalnemu trgu.
 9. V veleprodaji DataLab PANTHEON upravlja odnose z dobavitelji in nabavne procese, kar zagotavlja učinkovito upravljanje oskrbovalne verige in nadzor nad stroški.
 10. Na splošno funkcije DataLab PANTHEON, prilagojene za maloprodajo in veleprodajo, podjetjem v teh sektorjih omogočajo učinkovito upravljanje svojih operacij, od prodaje in storitev za stranke do upravljanja zalog in dobaviteljev.

Naročila in računi

 1. DataLab PANTHEON zagotavlja celovito upravljanje naročil in računov, kar olajša procesiranje in spremljanje naročil od začetka do konca za podjetja.
 2. Modul za naročila vključuje funkcije za avtomatizacijo ustvarjanja naročil, sledenje njihovemu statusu in upravljanje dobav, kar poveča učinkovitost in zmanjša možnost napak.
 3. Sistem omogoča enostavno izdajo in upravljanje računov, vključno z možnostmi elektronskega računovanja, kar zagotavlja natančnost in skladnost z zakonodajo.
 4. Medskladiščni prenosi so integrirani v sistem, kar omogoča učinkovito upravljanje premikov zalog med različnimi lokacijami in skladišči.
 5. Modul za medskladiščne prenose omogoča natančno sledenje in dokumentiranje vseh prenosov, kar poveča preglednost zalog in optimizira ravni zalog.
 6. DataLab PANTHEON vključuje orodja za upravljanje carinskih postopkov, kar je ključnega pomena za podjetja, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino.
 7. Sistem olajša obdelavo carinskih deklaracij in dokumentacije, kar zmanjšuje administrativno breme in pospešuje prehod blaga čez meje.
 8. Integracija carinskih funkcij z drugimi moduli, kot so naročila, računi in skladiščenje, zagotavlja nemoten pretok informacij in izboljšuje učinkovitost procesov.
 9. Avtomatizacija in centralizacija podatkov v sistemu DataLab PANTHEON pomaga podjetjem pri spremljanju in upravljanju finančnih in logističnih vidikov mednarodne trgovine.
 10. Na splošno DataLab PANTHEON z integriranimi rešitvami za naročila, račune, medskladiščne prenose in carino omogoča podjetjem boljšo koordinacijo, nadzor in optimizacijo svojih poslovnih procesov.

Glavna knjiga

 1. Glavna knjiga DataLab PANTHEON je osrednji del njegovega finančnega upravljanja, ki zagotavlja celovita orodja za upravljanje izkazov računov, bilanc in glavne knjige.
 2. Omogoča učinkovito sledenje in upravljanje finančnih transakcij, zagotavljajoč, da so vsi vnosi natančno zabeleženi v glavni knjigi.
 3. Sistem ponuja poenostavljeno integracijo bančnih izpiskov, kar omogoča avtomatsko usklajevanje in ažurno finančno poročanje.
 4. Fleksibilna struktura računov v modulu Glavne knjige ustreza različnim računovodskim standardom in organizacijskim zahtevam.
 5. Spremljanje bilance v realnem času je ključna funkcija, ki zagotavlja takojšen vpogled v finančni položaj in pomaga pri učinkovitem upravljanju denarnega toka.
 6. Glavna knjiga DataLab PANTHEON podpira transakcije v več valutah, kar je ključno za podjetja, ki delujejo na globalnem trgu.
 7. Modul vključuje napredne zmogljivosti poročanja, ki omogočajo ustvarjanje podrobnih finančnih izkazov, vključno z izkazi dobička in izgube ter bilancami stanja.
 8. Orodja za proračunavanje in napovedovanje v Glavni knjigi omogočajo natančno finančno načrtovanje in analizo, kar podpira strateško odločanje.
 9. Avtomatizirani finančni postopki, kot so zaključevanje obdobij in usklajevanje računov, povečujejo učinkovitost in natančnost finančnega upravljanja.
 10. Na splošno modul Glavne knjige DataLab PANTHEON ponuja robustne zmožnosti finančnega upravljanja, ki so bistvene za vzdrževanje natančnih finančnih evidenc, skladnost z računovodskimi predpisi in spodbujanje poslovnega razvoja.

Človeški viri

 1. DataLab PANTHEON ponuja celovite funkcije upravljanja človeških virov, vključno s plačami, potnimi nalogi in osebnimi mapami, kar poenostavlja procese v kadrovski službi.
 2. Modul za plače je robusten in prilagodljiv, prilagaja se različnim plačnim strukturam, ugodnostim in odbitkom, da zagotovi natančno in učinkovito obdelavo plač.
 3. Upravljanje potnih nalogov je integrirano, kar poenostavlja ustvarjanje, odobravanje in računovodenje poslovnih potnih stroškov, izboljšuje skladnost in nadzor.
 4. Osebne mape v DataLab PANTHEON so organizirane in varne, kar omogoča enostavno shranjevanje in pridobivanje podatkov o zaposlenih, pogodbah in evidenci učinkovitosti.
 5. Sistem ponuja napredna orodja za upravljanje dopustov in odsotnosti, kar zagotavlja natančno sledenje in poročanje o času odsotnosti in prisotnosti zaposlenih.
 6. Funkcionalnosti za ocenjevanje uspešnosti omogočajo podjetjem sistematično vrednotenje in upravljanje uspešnosti zaposlenih, kar pomaga pri razvoju talentov in zadrževanju zaposlenih.
 7. Modul za človeške vire v DataLab PANTHEON vključuje tudi orodja za zaposlovanje in uvajanje, kar poenostavlja postopek zaposlovanja in izboljšuje integracijo novih zaposlenih.
 8. Obsežne zmogljivosti poročanja omogočajo podrobno analizo kadrovskih metrik, kar podpira strateško odločanje in načrtovanje kadrovske sile.
 9. Sistem zagotavlja skladnost z ustreznimi delovnimi zakoni in predpisi, kar zmanjšuje tveganje pravnih težav in zagotavlja etično kadrovsko prakso.
 10. Na splošno orodja za upravljanje človeških virov v DataLab PANTHEON omogočajo organizacijam, da učinkovito obvladujejo različne kadrovske naloge, od plač do upravljanja osebja, kar prispeva k bolj organiziranemu in učinkovitemu kadrovskemu oddelku.

Materialno planiranje in upravljanje s skladišči

 1. DataLab PANTHEON omogoča učinkovito upravljanje materiala in skladišč z integriranimi rešitvami, ki zagotavljajo preglednost in optimizacijo zalog.
 2. Sistem nudi napredne funkcije za sledenje zaloge v realnem času, kar omogoča podjetjem, da natančno spremljajo zaloge in zmanjšajo presežke ali pomanjkanje zalog.
 3. Vključuje orodja za avtomatizacijo naročanja in ponovnega naročanja, ki temeljijo na analizi porabe in napovedih prodaje, kar pripomore k bolj učinkovitemu upravljanju zalog.
 4. Uporabniki lahko ustvarjajo prilagodljiva poročila o zalogah, ki pomagajo pri analizi trendov zalog, ocenjevanju potreb po materialih in planiranju nabav.
 5. DataLab PANTHEON podpira sledenje serij in rokov uporabnosti izdelkov, kar je ključnega pomena v industrijah, kjer je sledljivost izdelkov zakonska zahteva.
 6. Integracija z moduli za računovodstvo in prodajo omogoča avtomatizacijo in sinhronizacijo procesov, kar zmanjšuje možnost napak in povečuje produktivnost.
 7. Sistem podpira upravljanje več skladišč in lokacij, kar omogoča podjetjem, da učinkovito razporejajo zaloge in optimizirajo stroške skladiščenja.
 8. Mobilni dostop do podatkov o zalogi omogoča hitre odločitve in dostop do informacij kjerkoli in kadarkoli.
 9. DataLab PANTHEON vključuje funkcionalnosti za napredno poročanje, ki omogočajo podjetjem, da spremljajo in analizirajo učinkovitost svojih skladiščnih operacij.
 10. Z uporabo DataLab PANTHEON podjetja izboljšujejo natančnost inventarja, optimizirajo procese skladiščenja in zmanjšujejo stroške, kar prispeva k večji konkurenčnosti na trgu.

Vzdrževanje

 1. Modul za vzdrževanje in načrtovanje vzdrževanja DataLab PANTHEON je posebej zasnovan za poenostavitev operacij vzdrževanja in povečanje učinkovitosti načrtovanja za podjetja.
 2. Sistem ponuja celovita orodja za načrtovanje rutinskih vzdrževalnih opravil, kar zagotavlja pravočasno in dosledno vzdrževanje opreme in objektov.
 3. Vključuje integrirano funkcijo upravljanja sredstev, ki podjetjem omogoča spremljanje stanja in učinkovitosti njihove opreme in sredstev.
 4. DataLab PANTHEON omogoča prediktivno vzdrževanje z analizo trendov in zgodovinskih podatkov, kar pomaga preprečevati okvare in podaljšati življenjsko dobo sredstev.
 5. Modul podpira ustvarjanje in upravljanje podrobnih nalog za vzdrževanje, kar poenostavlja delovni proces od zahteve do zaključka.
 6. Zmožnosti spremljanja v realnem času v sistemu zagotavljajo takojšnje posodobitve o dejavnostih vzdrževanja, kar omogoča hitre odzive na nastajajoče težave.
 7. Orodja za načrtovanje vzdrževanja v DataLab PANTHEON omogočajo učinkovito dodeljevanje virov, vključno z osebjem in materialom, s čimer optimizirajo celoten proces vzdrževanja.
 8. Sistem ponuja celovito poročanje in analitiko za operacije vzdrževanja, kar zagotavlja vpoglede v stroške vzdrževanja, čas nedelovanja in merila učinkovitosti.
 9. Integracija z drugimi moduli, kot je upravljanje zalog, zagotavlja, da imajo vzdrževalne ekipe potrebne dele in zaloge, kar zmanjšuje zamude.
 10. Na splošno modul za vzdrževanje in načrtovanje vzdrževanja v DataLab PANTHEON podjetjem zagotavlja orodja, potrebna za vzdrževanje visokih operativnih standardov, kar zagotavlja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo njihovih sredstev.

Proizvodnja

 1. Modul za proizvodnjo DataLab PANTHEON spretno obvladuje tako preproste kot kompleksne proizvodne procese, prilagaja svoje zmožnosti različnim proizvodnim zahtevam.
 2. Za preprosto proizvodnjo sistem poenostavlja proizvodne delovne tokove, zagotavlja učinkovito upravljanje z viri in enostavno proizvodnjo.
 3. V kompleksnih proizvodnih scenarijih DataLab PANTHEON upravlja več stopenj proizvodnje, obvladuje zapletene delovne tokove in raznolike zahteve komponent z lahkoto.
 4. Modul podpira ustvarjanje in upravljanje proizvodnih serij, kar omogoča proizvajalcem učinkovito sledenje serijam in proizvodnim ciklom.
 5. Integracija tehnologije črtne kode v sistem omogoča natančno sledenje materialom in izdelkom skozi celoten proizvodni proces.
 6. Proizvodni modul DataLab PANTHEON vključuje napredna orodja za načrtovanje in razporejanje, kar omogoča natančno usklajevanje proizvodnih dejavnosti in dodeljevanje virov.
 7. Sistem zagotavlja podrobne vpoglede v stroške in učinkovitost proizvodnje, kar podjetjem pomaga optimizirati proizvodnjo in zmanjšati odpadke.
 8. Funkcije nadzora kakovosti so vključene v proizvodni proces, kar zagotavlja, da izdelki dosledno izpolnjujejo določene standarde in specifikacije.
 9. DataLab PANTHEON omogoča nemoteno integracijo z upravljanjem oskrbovalne verige, zagotavlja pravočasno nabavo surovin in učinkovito upravljanje ravni zalog.
 10. Na splošno je modul za proizvodnjo DataLab PANTHEON zasnovan za povečanje produktivnosti in učinkovitosti v proizvodnji, ne glede na to, ali gre za preproste ali kompleksne procese, s čimer omogoča podjetjem vzdrževanje visokih standardov v proizvodnji in kakovosti izdelkov.
Copyright © 2023 Alcyone, d.o.o. All rights reserved.